Nowości Drukuj


Gunter Hofmann, Życie dla innych Niemiec. Hrabina Marion Dönhoff. Biografia polityczna, Poznań 2021, ss. 466, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-56-0.
Po upadku monarchii w 1918 r. większość arystokracji z niechęcią patrzyła na rządy republikańskie, wielu też wsparło „narodową rewolucję” Hitlera, mimo stanowej odrazy do prostackiej brutalności nazistów. Uprzywilejowana konserwatywno-liberalna hrabianka z Friedrichsteinu nie dała się zwieść mocarstwowej tężyźnie III Rzeszy; pociągała ją lewica i w 1933 r. przeniosła się z glajchszaltowanego przez nazistów uniwersytetu frankfurckiego do Bazylei w Szwajcarii. Po powrocie administrowała majątkami Dönhoffów, gdzie spotykała się śmietanka towarzyska nie tylko Prus Wschodnich. Ścisłe kontakty środowiskowe sprawiły, że była osobą zaufaną ludzi przygotowujących zamach na Hitlera 20 lipca 1944. Jej „pierwsze życie” zakończyła kaźń jej przyjaciół-spiskowców i legendarna już konna ucieczka w styczniu–lutym z Prus Wschodnich na Zachód. „Drugie życie” Hrabiny to jej nieoczekiwana kariera dziennikarska w hamburskim tygodniku „Die Zeit” od roku 1946 do śmierci w 2002.

spis treści

 

Emilian Prałat, Leopold Nowotny. Życie i twórczość. La vita e l'opera artistica, Poznań 2021, ss. 416, ISBN 978-83-65988-58-4.

 


spis treści

 

  

Prawne problemy nurkowania, pod red. Andrzeja J. Szwarca i Pawła Sowisło (Sport i Prawo tom 21), Poznań 2021, ss. 312, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-57-7.

 


spis treści

 

 


 

Emilian Prałat, Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań 2020, ss. 251, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-51-5.

Czyn zbrojny Chłapowskich to książka mająca w dużym stopniu charakter wydawnictwa źródłowego, w którym publikowane są niewykorzystane dotąd wojskowe akta personalne, co podnosi jej wartość i powoduje, że będzie przydatna dla historyków wojskowości polskiej XX wieku, zwłaszcza zajmujących się Powstaniem Wielkopolskim 1918–1919 i wojną polsko-bolszewicką 1920 roku. Jest bowiem oparta na dokumentach z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, które przechowuje dokumentację wytworzoną przez jednostki i instytucje wojskowe począwszy od XIX wieku.

spis treści


Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Bartosz Adamski, Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy, Poznań 2020, ss. 198, ISBN 978-83-65988-53-9.

Książka jest interesującym i z naukowego oraz praktycznego punktu widzenia ważnym kompendium z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz medycyny pracy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Publikacja ukazuje konieczność posiadania przez psychologów specjalizujących się w przeprowadzaniu badań  kierowców szerokiej, a jednocześnie bardzo precyzyjnej wiedzy związanej z orzekaniem o dopuszczaniu do podejmowania pracy zawodowej w transporcie poprzez wykonywanie trafnej i rzetelnej oceny predyspozycji psychologicznych. Wskazuje i podpowiada sposoby prowadzenia badań i szkoleń dla kierowców naruszających kodeks i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, określa umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

spis treści

 

Dorota Pilecka, Od wykluczenia ku emancypacji sportowej. Olimpiady specjalne w Polsce, Poznań 2020, ss. 280, ISBN 978-83-65988-54-6.

Książka przedstawia aktywność fizyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną, system ośrodków oraz form opieki i edukacji dla nich, jak też charakterystykę i specyfikę środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Wyczerpująco omawia zagadnienia obejmujące prekursorskie działania w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, rozwój olimpiad specjalnych na świecie, genezę, misję i cele ruchu olimpiad specjalnych w Polsce, działalność Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

spis treści